Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

 ΛΙΓΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Το χω­ριό Σμαρ­δά­κι­το βρί­σκε­ται κτι­σμέ­νο στην νο­τιο­α­να­το­λι­κή πλα­γιά του βου­νού “Ρά­χες
ή “Σι­ρόχοι” της Τή­νου, 12 χι­λιό­με­τρα περίπου βο­ρειο­δυ­τι­κά α­πό τη ση­με­ρι­νή πρωτεύουσα της Τή­νου.

Α­πέ­να­ντί του, δηλαδή στην α­πέ­να­ντι πλα­γιά ε­νός άλ­λου βου­νού, βρί­σκε­ται κτι­σμέ­νος ο Σκα­λά­δος, λί­γο πιο κά­τω ο Κρό­κος και λί­γο δε­ξιό­τε­ρα τα Λου­τρά. Λί­γο α­ρι­στε­ρό­τε­ρα δια­κρί­νο­νται τα ε­ρεί­πια του χω­ριού Μο­να­στή­ρια, ε­νώ πά­νω α­πό το Σμαρ­δά­κι­το υ­πάρ­χει το μι­κρό χω­ριό του Τα­ρα­μπά­δου και λί­γο πιο πέ­ρα το κε­φα­λο­χώ­ρι της πε­ριο­χής, ο Κά­μπος, στην ο­μώ­νυ­μη κοι­νό­τη­τα του ο­ποί­ου μέχρι πρόσφατα α­νή­κε και το Σμαρ­δά­κι­το. Α­νά­με­σα στο Σμαρ­δά­κι­το και τον Τα­ρα­μπά­δο βρίσκο­νται τα λι­γο­στά ε­ρεί­πια του ε­ρει­πω­μέ­νου χω­ριού που ο­νο­μα­ζό­ταν Ποτα­μός

Σώζεται μόνο η παλαιά εκκλησία αφιερωμένη στον Αγ. Νικόλαο. Από πηγές του παλαιού αυτού οικισμού ποτίζεται ακόμα η περιοχή και τροφοδοτείται το κεντρικό λαγκάδι. Βο­ρειό­τε­ρα και σε χα­μη­λό­τε­ρο υψόμετρο, θα συναντήσουμε τα ε­ρεί­πια του χω­ριού Σπη­λιά και λί­γο πιο κά­τω, στην αρ­χή του με­γά­λου Λι­βα­διού, βρίσκεται η Κώ­μη.

Το Σμαρ­δά­κι­το δεν άλ­λα­ξε ο­νο­μα­σί­α στη διάρ­κεια των αιώ­νων. Α­πό τη πρώ­τη φο­ρά που το βρί­σκου­με γραμ­μέ­νο το ό­νο­μά του σε έ­να έγ­γρα­φο (στα 1444, πε­ρισ­σό­τερο ως πε­ριο­χή και ό­χι τό­σο ως χω­ριό) μέ­χρι σή­με­ρα, εί­ναι α­σή­μα­ντες οι πα­ραλ­λα­γές του ο­νό­μα­τός του: Smardaito, Σμερδάϊτο, Σμαρ­δά­κι­το, Σμαρ­δά­κι(ο). Δεν α­να­φέ­ρε­ται άλ­λο χωριό με την ί­δια α­κρι­βώς ή άλ­λη πα­ρό­μοια ο­νο­μα­σί­α, σε ό­λη την Ελ­λά­δα. 


Τμήμα από το βιβλίο Μικρή Ιστορία του Σμαρδακίτου Της Τήνου. του π. Μάρκου Φώσκολου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Tο smardakito.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο.
Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Τέλος τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.

Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:
mftinos@gmail.com

 
Top