Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Το ε­πί­σης μι­κρό ε­ξωκ­κλή­σι των θε­ρα­πευ­τών Α­γί­ων Α­ναρ­γύ­ρων βρί­σκε­ται στην πλα­γιά του βου­νού “Ρό­χοι”, α­κο­λου­θώ­ντας το δρό­μο που ο­δη­γεί στην α­γρο­τι­κή πε­ρι­φέ­ρεια της πε­ριο­χής του Σμαρ­δά­κι­του, πιο πά­νω α­πό τον Γκντά.
Η εκ­κλη­σί­α αυ­τή βρί­σκε­ται μέ­σα στο ι­διόκτη­το κτή­μα της, ε­πι­πε­δό­στε­γη, με ε­σω­τε­ρι­κά κτι­στά κα­θί­σμα­τα. Η αρχιτεκτονική της μορφή μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως είναι ιδιαίτερα παλαιά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι καταγράφεται ανάμεσα στις εκκλησίες της ενορίας μιας εξαρχής. Ε­πι­σκευά­στηκε σχετικά πρό­σφα­τα, αλ­λά χω­ρίς α­να­πα­λαί­ω­ση και σή­με­ρα βρί­σκε­ται σε πο­λύ κα­λή κατά­στα­ση. Το πα­λαιό της ει­κό­νι­σμα, κατασκευασμένο στα 1871, τα­λαι­πω­ρη­μέ­νο α­πό το χρό­νο και την υ­γρασί­α, α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε πρό­σφα­τα α­πό μια ει­κό­να που φι­λο­τέ­χνη­σε ο Σμαρ­δα­κια­νός Ιω­άν­νης Φώ­σκο­λος.
Οι υ­πο­χρε­ώ­σεις της α­νέρ­χο­νται μό­νο σε μια Λει­τουρ­γί­α το χρό­νο, που τελεί­ται στην ε­ορ­τή των Α­γί­ων Α­ναρ­γύ­ρων (26 Σε­πτεμ­βρί­ου) και στην ο­ποί­α συρ­ρέ­ουν ό­λοι οι κά­τοι­κοι του χω­ριού. Τη φροντίδα της εκκλησίας την έχει στις μέρες μας ο Ιωσήφ Αντ. Κρητικός.Τμήμα από το βιβλίο Μικρή Ιστορία του Σμαρδακίτου Της Τήνου. του π. Μάρκου Φώσκολου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Tο smardakito.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο.
Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Τέλος τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.

Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:
mftinos@gmail.com

 
Top